คาถาโชคลาภ

เป็นอีกหนึ่งพระคาถาที่ใช้สวดก่อน ที่เราจะทำการงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินๆทองๆ สวดแล้วช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับเราอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ บาคาร่าออนไลน์ และ เข้าคาสิโนจริงๆ

โพธิ มะหิสะกะ
อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย
เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว

ตั้งนะโม 3 จบแล้ว สวด 3 จบ เรียกทรัพย์ เรียกความมั่นใจ เรียกโชคลาภได้ดีนักแล

เรียกทรัพย์ เรียกโชคลาภ โดยเฉพาะการพนัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s