ได้ก็ดีใจ เสียก็ย่อมทุกข์ใจ อะไร คือทางออก?

ธรรมดาว่า มนุษย์มีสุข มีทุกข์ มีดีใจ มีเสียใจ ดังเช่นโลกธรรม 8ประการ ในพระพุทธศาสนาน กล่าวไว้ ดังนี้

ตามนัยแห่งคำสอนของศาสนาพุทธ ความจริงซึ่งมีอยู่คู่กับโลกคือ หมู่สัตว์เรียกว่า โลกธรรมมีอยู่ 8 ประการคือ

1. มีลาภ 2. เสื่อมลาภ 3. มียศ 4. เสื่อมยศ 5. สรรเสริญ 6. นินทา 7. สุข 8. ทุกข์
ใน 8 ประการนี้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือ

1. ฝ่ายดีหรือฝ่ายกุศล ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ และสุข

2. ฝ่ายไม่ดีหรือฝ่ายอกุศล ได้แก่ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา และทุกข์โลกธรรม 8 ประการนี้ เกิดขึ้นได้และเสื่อมสลายไปได้
ธรรมะข้อนี้ นำมาใช้ในบาคาร่า ก็ไม่ผิดนัก เราจึงพึงระวังให้ดี โดยเฉพาะ มีลาภ เสี่อมลาภ และ สุข ทุกข์ ในอารมณ์แห่งบาคาร่า จะมีธรรม 4 ข้อนี้เกิดขึ้น แบบ รวดเร็วในพริบตา หรือ เรียกง่ายๆ ว่า ใน1 เกมส์นั่นแหละ คนจะรวยได้ ก็ใน1 เกมส์ จะจนได้ ก็ใน1 เกมส์ ในเมื่อเงื่อนไขมันเป็นปกติ เช่นนั้น ทำไม เราไม่ปรับใจของเรา ให้อยู่นิ่งๆ ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มันเกิดล่ะ

ยกตัวอย่างเช่น ตาที่1 แทงได้ 10000 บาท ชนะ ธรรมดาสัตว์โลก ย่อมดีใจ ตาที่2 แทงไปอีก 20000 บาท แพ้ ธรรมดาสัตว์โลกย่อมเสียใจ แต่ผู้รู้หรือเซียน จะอยู่เหนือ อารมณ์ทั้ง2 โดยมองว่า นี่คือเรื่องปกติของเกมส์ หรือ สงคราม พอเรามองเป็นเรื่องปกติได้ ได้ เราก็จะไม่ดีใจ เสีย เราก็จะไม่เสียใจ นั่นก็เพราะเหตุนี้ จึงต้องทำตัวให้นิ่ง อยู่เหนือ อารมณ์ทั้ง2

พอเราอยู่เหนืออารมณ์ทั้ง2 สุข หรือ ทุกข์ มันก็ไม่เกิด พอไม่เกิด ใจเราก็จะทนอยู่ได้นานกว่า คนทั่วไป และจะเข้าใจโลกในอีกแบบจากคนอื่นมอง

การเล่นบาคาร่า สามารถนำหลักธรรมข้อนี้มาใช้ได้และอย่างดีเลยทีเดียว สำหรับชาวพุทธ

ท่านใดต้องการเข้าร่วมกลุ่มพูดคุยตามประสาคนที่อยู่ในสายเดียวกัน ก็สามารถ แอดไลน์มาได้ที่ @860qrtru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s