High Risk High Return

เราจะทำตัวอย่างไร เมื่อต้องเล่นเกมส์ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนิยามของ High risk High Return เราจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง ก่อนที่จะเล่นเกมส์นี้ และต้องปรับตัวอย่างไร และทำยังไงให้เรารู้ทัน จิตใจ

สำหรับท่านใด ที่สนใจเข้า โรงเรียนคนปั้นเซียน สามารถติดตามได้ที่ไลน์นี้ @949zyxqk
สำหรับท่านใด ที่อยาก ปรึกษาปัญหาการเล่น สามารถติดตามได้ที่ไลน์นี้ @208hmzrv
สำหรับท่านใดที่สนใจพูดคุยกับ ป๋าคิด คนปั้นเซียน สามารถติดตามได้ที่ไลน์นี้ @860qrtru

Categories: ธรรมะกับแนวทางวิถีเซียน

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s