พระคาถาสำหรับนักพนัน

วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ถ้าจะเล่าเรื่องนี้ ต้องย้อนกลับไป เมื่อ เดือนกรกฏาคม ปี2020 ที่ผ่านมา ณ ช่วงเวลานั้น ตัวผมเองได้ตะเวน ไหว้พระทำบุญ เพื่อหาทางให้ตัวเองชนะบาคาร่า หนึ่งในสิ่งจำเป็นสำหรับนักเล่นบาคาร่านั้น คือ เรื่องของจิตใจ ดังนั้น ผมจึงได้ตะเวนไหว้พระ ทำบุญ ตามละแวก สายลุ่มแม่น้ำโขง ไล่จาก อุดร หนองคาย บึงกาฬ ไล่มาเรื่อยๆ จนมาบรรจบ สุดเส้นทางของแม่น้ำโขง ที่ อ.เชียงคาน […]

คาถาโชคลาภ

เป็นอีกหนึ่งพระคาถาที่ใช้สวดก่อน ที่เราจะทำการงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินๆทองๆ สวดแล้วช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับเราอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ บาคาร่าออนไลน์ และ เข้าคาสิโนจริงๆ โพธิ มะหิสะกะอิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโยเอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว ตั้งนะโม 3 จบแล้ว สวด 3 จบ เรียกทรัพย์ เรียกความมั่นใจ เรียกโชคลาภได้ดีนักแล

พระคาถาสำหรับนักพนัน

โดยปกติ ความเชื่อของคนเราในพระถาคาต่างๆ นั่นย่อมมีมาแต่โบราณแล้ว ดังนั้น ในยุคนี้ ก็เช่นกัน สำหรับพระคาถาที่ใช้ประจำ ในการเล่นบาคาร่า คือพระคาถานี้ นุนะธัมมังปะกาเสนโต นุนะทุกขาธิปันนานังนุทะนัตถายะปาปะกัง นุทาปิตังนะมามิหัง ใช้สำหรับ สวด ภาวนาในใจ ก่อนเริ่มเล่นเกมส์ ออนไลน์ หรือ เข้าบ่อนจริงๆ