Snapshot จังหวะทำเงินของเรา

Snapshot จังหวะทำเงิน ที่5 สามตัด

ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้มีเจตนาชักชวนให้เล่นการพนันแต่อย่างใด เพียงแค่บอกแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังแสวงหาวิธีที่จะเอาชนะบาคาร่าให้ได้ และเป็นเพียงแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นได้เช่นกัน โปรดใช้วิจารณญาณในการติดตาม จังหวะสามตัด โดยปกติไพ่ในทุกๆ ขอนก็เล่นรูปแบบที่หลากหลาย เป็นท่อนๆ สลับกันไปมา หนึ่งในรูปแบบที่แทบจะทุกขอนต้องมีและมาแน่ๆ คือ สามตัด โดยไพ่จะเรียงติดกัน3ตัวลงไป เช่น แดง แดง แดง หรือ น้ำเงิน น้ำเงิน น้ำเงิน นั่นเอง การคาดคะเน เมื่อไพ่มาทรงนี้ เราก็สันนิษฐานได้ทันทีว่า ตัวต่อไปจะต้องออกน้ำเงินอย่างแน่นอน เพราะไพ่มาทรงที่จะเป็น3 ตัด ก็ให้เราแทงน้ำเงินเป็นตาถัดไป โดยปกติ […]

Snapshot จังหวะทำเงิน ที่4 ลูกติด

ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้มีเจตนาชักชวนให้เล่นการพนันแต่อย่างใด เพียงแค่บอกแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังแสวงหาวิธีที่จะเอาชนะบาคาร่าให้ได้ และเป็นเพียงแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นได้เช่นกัน โปรดใช้วิจารณญาณในการติดตาม จังหวะลูกติด โดยปกติทั่วไป เมื่อไพ่เมื่อเข้าสู่รูปแบบของลูกติดนั้น ไพ่จะออกเบิ้ล แต่เบิ้ลแค่ทีละ2 ตัวเท่านั้น เช่น แดง แดง น้ำเงิน น้ำเงิน แดง แดง เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อไพ่เข้าสู่วงจรนี้ เป็นไปได้ที่ตัวต่อไป จะออกแดง แบบนี้เราต้องเสี่ยง การคาดคะเน เมื่อเราเห็นรูปแบบไพ่ ออกมาในลักษณะนี้ เราก็ทำนายตาต่อไปทันทีว่า ต้องเป็นแดง และผลการทายก็ออกมาเป็นแดงจริงๆ การคาดคะเน่ต่อไป […]

Snapshot จังหวะทำเงิน ที่3 มังกร

ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้มีเจตนาชักชวนให้เล่นการพนันแต่อย่างใด เพียงแค่บอกแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังแสวงหาวิธีที่จะเอาชนะบาคาร่าให้ได้ และเป็นเพียงแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นได้เช่นกัน โปรดใช้วิจารณญาณในการติดตาม จังหวะมังกร โดยปกติ มังกรจะออกมาแทบจะทุกขอน อยู่ที่ว่า จะสั้นหรือยาวเท่านั้น ทีนี้เราจะสังเกตุมังกรอย่างไร แบบไหน เรียกว่ามังกร มังกรคือ การที่ไพ่ ข้างใดข้างหนึ่ง แดงหรือน้ำเงิน ออกติดๆ กัน เป็นแถวยาวเรียงเดียวลงไป เกิน4 ตัว เรียกว่า มังกร การคาดคะเน จังหวะแบบนี้ เราก็คาดคะเนไปทันทีว่า มังกรจะไปต่อ จนกว่า มันจะตัดไปเป็นแดง จังหวะแบบนี้ […]

Snapshot จังหวะทำเงิน ที่2 2121

ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้มีเจตนาชักชวนให้เล่นการพนันแต่อย่างใด เพียงแค่บอกแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังแสวงหาวิธีที่จะเอาชนะบาคาร่าให้ได้ และเป็นเพียงแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นได้เช่นกัน โปรดใช้วิจารณญาณในการติดตาม จังหวะ2121 จังหวะนี้ ก่อนจะเกิด มันจะตัดขึ้นมาเป็น 2 ตัวก่อน เช่น น้ำเงิน น้ำเงิน แดง น้ำเงิน น้ำเงิน เราอาจจะปล่อยให้มันออกไป 5 ตัวก่อน แล้วจังหวะถัดไป เราต้องแทงแดง และจังหวะถัดไปเราแทงน้ำเงิน จังหวะแบบนี้ น่าจะทำเงินได้ สัก1-2 ไม้ ติดกัน ยกตัวอย่างเช่น พอมันเข้าล้อคหรือรูปแบบนี้แล้ว ตาต่อไป […]

Snapshot จังหวะทำเงิน ที่1 ปิงปอง

ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้มีเจตนาชักชวนให้เล่นการพนันแต่อย่างใด เพียงแค่บอกแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังแสวงหาวิธีที่จะเอาชนะบาคาร่าให้ได้ และเป็นเพียงแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นได้เช่นกัน โปรดใช้วิจารณญาณในการติดตาม จังหวะปิงปอง ปิงปอง เป็นจังหวะที่เรียกว่าง่ายที่สุดของบาคาร่า โดยสัญลักษณ์คือ ไพ่จะออกมาเป็นเรียงเดียวสลับ แดง น้ำเงิน แดง น้ำเงิน แบบนี้เป็นต้น จังหวะปิงปอง เราจะพบเจอในทุกขอน อยู่ที่ว่าจะสั้นหรือยาว แต่ในทุกๆขอนจะมาแน่ๆ โดยส่วนใหญ่ วิธีการทำเงิน เมื่อเกิดรูปแบบของปิงปองแล้ว โดยส่วนใหญ่ เราก็จะแทงตาถัดไป เป็นน้ำเงิน เพื่อให้เข้ารูปแบบหรือว่า ช่วงจังหวะของปิงปองทันที โดยยึดหลักการดูเค้าไพ่ ประกอบด้วย จะเห็นได้ว่า มันอยู่ในช่วงของปิงปอง […]