คาถาพนัน

พระคาถาสำหรับนักพนัน

โดยปกติ ความเชื่อของคนเราในพระถาคาต่างๆ นั่นย่อมมีมาแต่โบราณแล้ว ดังนั้น ในยุคนี้ ก็เช่นกัน สำหรับพระคาถาที่ใช้ประจำ ในการเล่นบาคาร่า คือพระคาถานี้ นุนะธัมมังปะกาเสนโต นุนะทุกขาธิปันนานังนุทะนัตถายะปาปะกัง นุทาปิตังนะมามิหัง ใช้สำหรับ สวด ภาวนาในใจ ก่อนเริ่มเล่นเกมส์ ออนไลน์ หรือ เข้าบ่อนจริงๆ