ชนะบาคาร่า

คาถาโชคลาภ

เป็นอีกหนึ่งพระคาถาที่ใช้สวดก่อน ที่เราจะทำการงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินๆทองๆ สวดแล้วช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับเราอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ บาคาร่าออนไลน์ และ เข้าคาสิโนจริงๆ โพธิ มะหิสะกะอิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโยเอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว ตั้งนะโม 3 จบแล้ว สวด 3 จบ เรียกทรัพย์ เรียกความมั่นใจ เรียกโชคลาภได้ดีนักแล