น้ำใส

ความโลภกับการจับปลา ที่ชื่อว่า บาคาร่า

หากจะเปรียบว่า จิตใจเรา เหมือนอะไร กิเลสเราเหมือนอะไร อะไรที่ทำให้เราบังตามองอะไรไม่ออก เหตุการณ์นี้ จะเปรียบไปกับเกมส์บาคาร่า ก็เปรียบได้ ดั่งน้ำใสและน้ำขุ่น ที่เรามองเห็นปลาในน้ำ กับไม่เห็น ว่ากันด้วยเรื่องของน้ำใสๆ และปลาแหวกว่ายเวียนกันก่อน น้อยคนนักที่จะมองเห็นปลาในน้ำ เพราะเรามองไม่เห็นและดูไม่ออก เพราะมีน้ำขุ่นๆ มาขวางกั้นสายตาเราไว้ เปรียบเทียบก่อนว่า น้ำขุ่น ก็เหมือนกับกิเลสที่เวียนว่ายอยู่ในใจของตัวเรา ในเกมส์บาคาร่า ที่เหมือนเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เรามองเห็นปลาในน้ำ ส่วนน้ำใส ที่มองเห็นตัวปลาในน้ำนั้น เปรียบเหมือนเกมส์บาคาร่า ที่เราสามารถตัดอารมณ์ที่เป็นเหตุแห่งการมองไม่เห็น ถามว่า ระหว่างน้ำใส กับน้ำขุ่น น้ำแบบไหน […]