รู้จักพอ คืออะไร

กะจะพอ แล้ว อยากเป็นคนที่ “พอ”

สวัสดี วันเกือบสิ้นเดือน เมษายน 2021 กับสถานการณ์โควิด ที่กำลังร้อนแรง มียอดผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้นทุกวันๆ สิ่งที่เราทำได้ คือรักษาตัวเอง ไม่ให้ตกไปอยู่ในโซน หรือสถานที่กลุ่มเสี่ยง โดยลำพัง มีคนใกล้ตัว ที่อยู่กรุงเทพ ได้ทราบข่าวมาว่า ติดโควิด เพียงเพราะไปเดินตลาดนัด เท่านั้น ผลปรากฏว่า ติดกลับมา ถึงพ่อแม่ ที่อยู่บ้านด้วย และที่น่าเสียใจสุดๆ คือ ไม่กี่วันต่อมา พอ กับแม่ ก็ได้จากโลกนี้ไป เพียงเพราะโควิด […]